Reporting: [Hatsujou Okita-chan To Yakimochi Okita-san]