Reporting: [Hood-san To Shinkon Seikatsu [Oneshot]]